Obec architektů
Bělohorská 10,
169 00 Praha 6 – Břevnov

ing. arch. Jan Melichar
e-mail: obecarch@architekt.cz

Iva Brunclíková
Tel.      257 535 032
Mobil   724 033 070
e-mail   iva@architekt.cz

tel.: 257 535 025
fax: 257 535 033

IČO: 00 46 95 13
DIČ: 001-0046 95 13